Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur.
Van 12:00–17:00 uur is de telefoon en balie gesloten (m.u.v. spoed). Via de webagenda kan er een afspraak worden ingepland buiten de telefonische openingstijden.

Keuzemenu telefoon:

Toets 1 voor spoedgevallen 8.00 -17.00 uur

Toets 2 voor het inspreken van een herhaalrecept

Toets 3 voor contact met de assistente

Toets 4  voor intercollegiaal overleg

Tijdens vakantie, nascholing of ziekte van de dokter, wordt u automatisch doorgeschakeld naar een waarnemende collega-huisarts.

Avond-, nacht- en weekenddienst
In de avond, de nacht en in het weekend en feestdagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Huisartsenpost/Spoedpost telefoonnummer 023 – 224 25 26