Digitale afspraak maken

U kunt via ons patiëntenportaal een afspraak maken voor het spreekuur van de arts voor niet dringende medische zaken. Let er op dat u per afspraak één klacht kan bespreken.

Voor visites, afspraken bij de assistente, praktijkondersteuner of voor telefonische afspraken vragen wij u om contact op te nemen met de assistente. Voor niet dringende zaken kan dit telefonisch tussen 08:00-12:00 en voor medische zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag mag dit zo nodig na 12:00 door keuzetoets 4 te gebruiken.