Klachtenprocedure

Het medisch team van Huisartsenpraktijk Scherpenzeel-Haarlem streeft ernaar om u goede en verantwoorde zorg te leveren. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen
wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van Stichting DOKh. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op
telefoonnummer 072-520 83 25 (dagelijks van 9:00-15:00 uur).

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de
klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht
vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke
commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de
patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt
bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.dokh.nl.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)


Email: klachtenengeschillen@dokh.nl


Website: www.dokh.nl

Voor verdere informatie hierover kunt u kijken op www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling.