Praktijk gesloten

Meivakantie: 29 april t/m 10 mei

Zomervakantie: 22 juli t/m 16 augustus 

Afspraak maken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar uw klacht; zij is hiervoor opgeleid en doet dit om een goede inschatting te maken mate van de mate van spoed van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor het maken van niet-spoed afspraken of het stellen van vragen kunt u tussen 8:00 – 12:00 uur bellen. Voor spoedzaken of zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag zijn wij de hele dag bereikbaar. Digitaal kunt u de hele dag door vragen stellen of een afspraak maken.

Visites

Indien het om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen bij de assistente.

Huisbezoeken worden meestal tussen 12.00 en 14.00 uur afgelegd. Wij vragen u daarom een huisbezoek zo vroeg mogelijk in de ochtend aan te vragen; bij voorkeur voor 10.30 uur. De assistente beoordeelt dan na uw verzoek samen met de huisarts of en wanneer het huisbezoek afgelegd zal worden.

Telefonisch spreekuur

Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken, over bijvoorbeeld een uitslag van een onderzoek, kunt u hiervoor door de assistente op het terugbel-spreekuur ingepland worden.

Dit telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. De huisarts probeert u tussen 12.00 en 14.30 uur terug te bellen. Het kan voorkomen dat zij, bijvoorbeeld als zij visites moet af moet leggen, u na 16:00 belt.

Houd er rekening mee dat de huisarts u met een privé nummer kan bellen.

Webagenda

Via de webagenda kunt u dag en nacht online een afspraak inplannen
voor op het spreekuur (voor spoed afspraken: bel de assistente).

Urine Controle

U kunt uw ochtendurine in een urinecontainer (bij de balie af te halen) dagelijks voor onderzoek bij de assistente afgeven. Op de praktijk kunt u het potje van een sticker met uw naam en geboortedatum voorzien en kunt u het bijbehorende klachtenformulier invullen. Urine kunt u voor 12:00 inleveren (m.u.v. spoed of in overleg met de assistente), u krijgt de uitslag en eventuele behandeling dan dezelfde dag.

Over ons

Wij zijn een NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk, waarin nauw wordt samengewerkt tussen de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Onze samenwerking kan voor u betekenen dat uw vraag of probleem ook door een van onze doktersassistentes of praktijkondersteuners kan worden opgelost. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts en zijn opgeleid om medische vragen te beantwoorden.

Als patiënt kunt u door beide artsen gezien worden. Op maandag wwewrken zij samen en op alle andere werkdagen werken zij afwisselend. U kunt met al uw klachten bij beide artsen terecht. Sommige specifieke behandelingen (denk aan het plaatsen van een spiraal of een ingreepje) worden door één van de twee artsen uitgevoerd.

Praktijkondersteuner huisarts

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg (POH-S) begeleidt patiënten met psychische klachten. Zij evalueert samen met de patiënt wat de klachten zijn, houdt zelf enkele therapeutische gesprekken en/ of verwijst in overleg met de huisarts door naar een GGZ-behandelaar.

Daarnaast is bij ons ook een praktijkondersteuner werkzaam voor psychische klachten (POH-GGZ). Zij evalueert samen met de patiënt de klachten en verwijst i.o.m. de huisarts door, houdt zelf therapeutische gesprekken en begeleidt mensen met een chronische stabiele psychische aandoening.

Opmerking

De Praktijkondersteuner is opgeleid voor deze taken en werkt onder het toezicht van de huisarts. De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) hebben beide spreekuren op afspraak. Ook leggen zij zo nodig huisbezoeken af.

Voor reizigersvaccinaties kunt u bij de GGD of
Vaccinatiepunt terecht.

Praktijk assistente

De Praktijkondersteuner is opgeleid voor deze taken en werkt onder het toezicht van de huisarts. De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) hebben beide spreekuren op afspraak. Ook leggen zij zo nodig huisbezoeken af.

In de ochtend bestaat het werk van de assistentes vooral uit het maken van telefonische afspraken en beantwoorden/afhandelen van alle zorgvragen. Daarnaast heeft de assistente een eigen spreekuur op afspraak. In de middag heeft de assistente een eigen spreekuurr is zij bezig met andere praktijk- en patiëntenzaken.

Vaccinaties

Wij zetten geen vaccinaties voor reizen, hiervoor adviseren wij uw zorgverzekeraar te vragen of en waar deze voor u vergoed worden.

U kunt bij de assistente terecht voor:

  • EHBO en wondverzorging
  • Bloeddruk metingen
  • Wratten spreekuur
  • Hechtingen verwijderen
  • Injecties
  • Oren uitspuiten
  • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
  • Bloedafname (alleen op maandag)
  • Urineonderzoek